LIÊN HỆ 

Hoteline: 092222.8889

Add: Bùi Xương Trạch, Hà Nội, Việt Nam

Facebook: LinhMimee 

Instagram: @Vnxkstore và @Hongkong.byL